Nieuwe regels voor het kopen van een huis in 2021 Als u van plan bent om in 2021 een huis te kopen, moet u rekening houden met enkele wijzigingen. Hier vind je ze een voor een. 1. Kopers tussen de 18 en 35 jaar hoeven bij aankoop van een woning geen afkoopsom overdrachtsbelasting te betalen. Vanaf 1 april 2021 mag de prijs van een huis niet hoger zijn dan 400.000 euro. Als u van plan bent een huis, vakantiewoning of bedrijfspand te kopen waarin u niet wilt wonen, krijgt u te maken met een hogere overdrachtsbelasting van 8%. Voor huizenkopers ouder dan 35 jaar (zij kopen een eigen woning) bedraagt ​​de overdrachtsbelasting nog 2%. 2. Toename lenen Het maximale leenbedrag voor bijna alle inkomens zal naar verwachting licht stijgen. Voor tweeverdieners zal het tweede inkomen in 2021 90% bedragen. In 2020 zal dit aandeel 80% bedragen.

Energiezuinige of energieneutrale woningen lenen Voor woningen met een energieprestatiecoëfficiënt van 0 of lager kunt u 15.000 euro extra lenen. U kunt 25.000 euro extra lenen om een ​​”nulprijs” -huis te kopen. U kunt tot 9.000 euro lenen om energiebesparende investeringen te doen die nog niet zijn gedaan. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing. De extra hypotheek moet tijdens de hypotheekperiode worden terugverdiend door middel van energiebesparende maatregelen. Dit betekent dat de verlaging van de energierekening hoger moet zijn dan de kosten van extra hypotheken. Voor al deze maatregelen moet uw (gezamenlijk) jaarinkomen minimaal 33.000 euro zijn. In 2021 bedraagt ​​de hoogste koopsom voor een door de staat gegarandeerde hypotheek 325.000 euro. Energiebesparende maatregelen tot € 19.500, – kunt u medefinancieren met NHG. De NHG-tarieven zijn gelijk aan vorig jaar. U betaalt 0,7% van het geleende bedrag.

https://www.steefkoopt.nl/werkwijze/